1 Ngày của Sanemi thì sẽ như thế nào? | Kimetsu No Yaiba #shorts

Anime News


1 ngày của phong sẹo thì sẽ như thế nào?Tranh thủ đang nghỉ hè để đi câu cá, thế mà vẫn phải gặp bọn báo thủ này, chán méo nói. Để mặcbọn chúng chơi gần hồ thì không an tâm cho lắm, nên là phong sẹo phải vác bọn này đi theo vậy.Ngồi câu cá với bọn quỷ nhỏ này làm Phong sẹo khá bực, nhưng biết sao giờ, vừa canh cần câu củamình vừa phải chỉ bọn báo con cách câu cá, chán. Đang ngồi câu 1 lúc thì ở đâu có 1 concá siêu to khổng lồ bay lên nuốt luôn phong sẹo kéo xuống nước, nhưng hênmà anh có võ nên thoát được dễ dàng. Kế hoạch hôm nay là bắt được con cánày, mà chắc sẽ dùng 3 con báo con này làm mồi câu luôn quá, sợ chưa con.Đang ngồi câu thì thằng Ỉn lại báo rồi té xuống nước, mà hên nó bám vào được dâycâu, sẵn dùng thằng Ỉn làm mồi câu luôn,.

Mà con cá mạnh quá nó kéo cả 3 con báo xuốngnước. Nhưng đừng lo đã có phong sẹo ở đây. Sau 1 hồi vật lộn, thì cuối cùng cả bọn cũng cómón cá nướng siêu to khổng lồ cho buổi xế chiều. Nhưng sau khi về đến nhà, thì phong sẹo phải tắm3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết mùi cá tanh trên người, chán méo nói.Và đó là.

Sharing is caring!

3 thoughts on “1 Ngày của Sanemi thì sẽ như thế nào? | Kimetsu No Yaiba #shorts

Leave a Reply