The Duke of Death and His Maid – Opening | 4K | 60FPS |

Anime News


​​​ ​440766​ ​ ​​​ ​440766​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​.

​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​.

​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​.

​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​.

​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​.

​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​.

​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​.

​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​.

​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​.

​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​.

​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​”The Duke of Death and his Maid”​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​.

​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​.

​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​.

​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​.

​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​.

​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​Muda ni chikasugiruyo​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​You are too close​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​.

​​​ ​Boku no koto o karakawanaide​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Don't tease me​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​.

​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​.

​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​.

​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​.

​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​ ​​​ ​Ima ni kobore souna​ ​.

​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​They are about to pop out​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​.

​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​.

​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​.

​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​.

​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Munamoto ni don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​.

​​​ ​This chest, don't touch, touch me​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​.

​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​

​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​.

​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​.

​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​.

​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​ ​​​ ​Gyaku sekuhara shinaideyo mou​ ​.

​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Don't reverse sexual harass me, hey​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​.

​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​.

​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​.

​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​.

​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​Sono hannō ga kawaīkara desu​ ​ ​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​.

​​​ ​It's because your reaction is so cute​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​.

​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​.

​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​.

​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​.

​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​Kasanarikaketa​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​They are about to meet​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​.

​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​.

​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​.

​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​.

​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​.

​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Yubi to yubi ga kuchi to kuchi ga​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Your finger and my finger, your mouth and my mouth​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​.

​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​.

​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​.

​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​.

​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​.

​​​ ​Chokuzen de tomaru​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Then it stopped right before they touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​.

​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​.

​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​.

​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​.

​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​ ​​​ ​Furetai furerarenai​ ​.

​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​I want to touch, I can't touch​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​.

​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​.

​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​.

​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​.

​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​Dakishimetai kyori ga​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​A distance that I want to hug​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​.

​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​.

​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​.

​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​.

​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​.

​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​Modokashī dōnika shitai​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​It's frustrating, I want to do something about it​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​.

​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​.

​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​.

​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​.

​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​.

​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​Konnani koishikute​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​I love you so much​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​.

​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​.

​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​.

​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​.

​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​Soredemo soredemo​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​But still, still​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​.

​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​.

​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​.

​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​.

​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​.

​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​.

​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​Fureaeruyo kokoro to kokoro de​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​We can touch each other, heart to heart​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​.

​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​.

​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​.

​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​.

​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​Kanji aeru​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​We can feel each other​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​.

​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​.

​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​.

​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​.

​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​.

​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Tsukiyo ni nobiru shiruetto wa​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​ ​​​ ​Our silhouette stretches under the moon​ ​.

​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​.

​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​.

​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​.

​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​And merges together​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​.

​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Kasanatteiru​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​.

​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​.

​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Chikutaku te to te wa muri demo​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​ ​​​ ​Tick tock, even if we can't connect our hands​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​.

​​​ ​Chikutaku toki o kasanete​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Tick tock, through the time we spend together​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​.

​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​.

​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Chikutaku futari no kizuna wa​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Tick tock, our bond​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​ ​​​ ​Chikutaku tsuyoku tsunagaru​ ​.

​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​ ​​​ ​Tick tock, will be strongly connected​ ​

Sharing is caring!

3 thoughts on “The Duke of Death and His Maid – Opening | 4K | 60FPS |

Leave a Reply